Qualification Standard

Authorising body: Ministry of the Environment
Group of fields: Ecology and Environmental Protection
Occupation: Environmental education officer
Validity of standard: from 26/4/2016
Qualification level: 5

Qualification Standard

Vocational competence Level

Knowledge and comprehension of problems of the environment, natural science and ecology and their relationship

5

Implementation of environmental education and awareness in the Czech Republic

5

Preparation of environmental programs

6

Management of environmental programs

5

Planning personal professional development

5

Securing financing and marketing of environmental programs

4

Respecting the principles of the occupational health & safety and accident prevention in the implementation of environmental programs

4

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for Forestry & Water Management and Environment. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha

Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno

Chaloupky, o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice