Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojírenský technik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Strojírenský technik (23-99-M/10) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Strojírenský technik projektant 23-106-M 4
Strojírenský technik technolog 23-105-M 4
Strojírenský technik konstruktér 23-104-M 4