Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Industry and Trade
Skupina oborů: Mining and Mining Geology, Metallurgy
Povolání: Metallurgical technician planning engineer
Platnost standardu: From 11/4/2017
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientation in standards, marks of steel and basic technological processes in metallurgical production

4

Assembling operative plans for metallurgical production

4

Assessing operative plans of metallurgical production and statistical data creation

4

Updates and optimization of operative metallurgy production plans

4

Analyzing the efficiency of metallurgy production orders

4

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for metallurgy, foundry and smithy. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

VÍTKOVICE STEEL, a. s.

VÍTKOVICE, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Střední odborná škola Třineckých železáren