Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Agriculture
Group of fields: Agriculture and Forestry
Occupation: Beef cattle breeder and keeper
Validity of standard: from 29/11/2016
Qualification level: 3

Qualification Standard

Vocational competence Level

Record keeping and identification of beef cattle

3

Maintenance of cattle houses and enclosures, assessment of the climate in beef cattle buildings

3

Beef cattle handling and cleaning

3

Preparation and rationing of feed for beef cattle

3

Watering, feeding and grazing of beef cattle

3

Health care of beef cattle

3

Beef cattle reproduction

3

Care for newly born calves and for their proper growth

3

Operation of machinery in beef cattle farms

3

Milking of beef cows

3

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for agriculture. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra speciální zootechniky

Sokolovská uhelná, a. s., zemědělská sekce – živočišná výroba