Qualification Standard

Authorising body: Ministry of Industry and Trade
Group of fields: Art and Applied Art
Occupation: Producer of wooden toys
Validity of standard: from 28/4/2015
Qualification level: 3

Qualification Standard

Vocational competence Level

Preparation and realization of an artisan craft project, study of sources and realization of an artistic design of a wooden puppet

3

Choice of material, technological documentation and work procedures for making a wooden puppet

3

Preparation and adjustment of materials for making a puppet

3

Making individual parts of a puppet

3

Making control and inner mechanisms and anatomic balancing of puppets

3

Surface finish of puppets including decoration, paper mache and painting

3

Repairs, restoration, maintenance and reconstruction of puppets

3

Following entities have contributed

The qualification standard was prepared by the Sector Council for handicrafts, the handicrafts section. It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic (the Agrarian Chamber of the Czech Republic).

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Rudolfinea, o. s., sdružení pro umělecká řemesla

Mendelova univerzita v Brně

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Ing. Jaromír Kaláb,OSVČ/ soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence

Balajka Adam, DiS, OSVČ/Řezbář, restaurátor, umělecký truhlář