Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých (69-99-M/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých 69-048-M 4