Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní návrhář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Textilní návrhář (31-99-M/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Textilní návrhář 31-036-M 4