Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik telemetrie a automatizace

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Vodárenský technik telemetrie a automatizace (36-99-N/12) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Vodárenský technik telemetrie a automatizace 36-080-N 5