Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Zlatník a klenotník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Zlatník a klenotník (82-51-H/03) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Zlatník a klenotník 82-013-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Zlatník a klenotník (82-99-H/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Zlatník a klenotník 82-013-H 3