Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer velkoobchodního skladu

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Manažer velkoobchodního skladu (66-99-R/05) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Manažer velkoobchodního skladu 66-013-R 6