Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer odbytu velkoobchodu

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Manažer odbytu velkoobchodu (66-99-R/04) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Manažer/manažerka odbytu velkoobchodu 66-012-R 6
Zobrazit historické