Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník velkoobchodu

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Obchodník (66-41-L/51) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Skladník velkoobchodu 66-019-M 4
Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu 66-017-M 4
Pracovník odbytu velkoobchodu 66-018-M 4
Obchodní zástupce velkoobchodu 66-016-M 4
Expedient velkoobchodu 66-010-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Pracovník velkoobchodu (66-99-M/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Skladník velkoobchodu 66-019-M 4
Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu 66-017-M 4
Pracovník odbytu velkoobchodu 66-018-M 4
Obchodní zástupce velkoobchodu 66-016-M 4
Expedient velkoobchodu 66-010-M 4
Zobrazit historické