Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklářský technik tavení
Platnost standardu: od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technické parametry zadaných tavicích agregátů Ústní ověření
b Popsat obsluhu zadaného tavicího agregátu podle platných zásad ve sklářské výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace tavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní technické a provozní parametry zadaného typu tavby Ústní ověření
b Vést potřebné záznamy určených parametrů tavby u zadaného typu tavení Praktické předvedení
c Vyhodnotit záznam sledovaného parametru tavby podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro tavení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit suroviny pro přípravu sklářského kmene a zajistit potřebný materiál pro tuto sklářskou operaci Praktické předvedení
b Rozpoznat jednotlivé druhy sklářských surovin a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola a dodržování technologických postupů tavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup tavby na zadaném tavicím agregátu Ústní ověření
b Zkontrolovat průběh tavení u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat řízení procesu tavení u zadaného tavicího agregátu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku sklářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést řízení procesu tavení na zadaném tavicím agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit průběh procesu tavení u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu utavené skloviny u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu výrobních činností při tavení skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Koordinovat výrobní činnosti personálu při přípravě sklářského kmene Praktické předvedení a ústní ověření
b Koordinovat klíčové výrobní činnosti tavičů při tavbě u zadaného tavicího agregátu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5214&kod_sm1=35).

Vstupním požadavkem pro tuto PK je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

U kompetencí: Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí, kritérium a), b); Kontrola a dodržování technologických postupů tavení, kritérium a), b), c); Řízení technologického úseku sklářské výroby, kritérium a), b), c); Koordinace průběhu výrobních činností při tavení skla, kritérium b) autorizovaná osoba určí typ tavicího agregátu, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly.

U kompetence Vedení pracovní dokumentace tavení, kritérium a), b) autorizovaná osoba určí typ tavby, ke které se budou vztahovat zadané úkoly.

U kompetence Řízení technologického úseku sklářské výroby autorizovaná osoba připraví modelovou situaci z výrobního procesu v návaznosti na ověřovanou kompetenci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOSER, a. s.

SPŠKS v Karlových Varech

Vyšší odborná a střední odborná škola sklářská, Nový Bor

Royal Glass Bohemia, s. r. o.