Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů
Platnost standardu: od 5.9.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Elektrotechnika (26-41-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-068-M 4
Elektrotechnik měřicích přístrojů 26-029-M 4
Mechatronik 26-022-M 4
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení 26-016-M 4

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Elektrotechnik (26-99-M/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-068-M 4
Elektrotechnik měřicích přístrojů 26-029-M 4
Mechatronik 26-022-M 4
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení 26-016-M 4
Zobrazit historické

Vztahy s dalšími kvalifikacemi