Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Dekoratér keramiky
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce a dekoratér keramiky (28-57-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Dekoratér keramiky – strojní dekorace 28-081-H 3
Dekoratér keramiky – ruční malírenská dekorace 28-080-H 3
Dekoratér keramiky – ruční dekorace 28-079-H 3
Keramik-modelář 28-002-H 3
Výrobce sádrových forem 28-004-H 3
Vylévač keramiky 28-005-H 3
Výrobce lisované keramiky 28-006-H 3
Točíř keramiky 28-007-H 3
Obsluha pálicích pecí 28-008-H 3
Obráběč keramiky 28-009-H 3
Příprava keramických hmot 28-031-H 3
Glazovač keramiky 28-030-H 3
Dekoratér keramiky 28-003-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Dekoratér keramiky (28-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Dekoratér keramiky – strojní dekorace 28-081-H 3
Dekoratér keramiky – ruční malírenská dekorace 28-080-H 3
Dekoratér keramiky – ruční dekorace 28-079-H 3
Dekoratér keramiky 28-003-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi