Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Mechanik příslušenství osobních automobilů 23-103-H 3
Mechanik převodů osobních automobilů 23-101-H 3
Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů 23-100-H 3
Mechanik hnacích agregátů osobních automobilů 23-102-H 3
Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů 23-086-H 3
Mechanik nástaveb, návěsů a přívěsů nákladních vozidel a autobusů 23-090-H 3
Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů 23-092-H 3
Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů 23-085-H 3
Mechanik hnacích agregátů nákladních vozidel a autobusů 23-093-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Mechanik příslušenství osobních automobilů 23-103-H 3
Mechanik převodů osobních automobilů 23-101-H 3
Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů 23-100-H 3
Mechanik hnacích agregátů osobních automobilů 23-102-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi