Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních normách a předpisech v oblasti jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé komponenty jízdního kola podle terminologie ČSN EN 15532 Písemné ověření
b Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol Ústní ověření
c Popsat základní zákonné vybavení jízdního kola podle vyhlášky 341/2001 Sb., o schvalování způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ústní ověření
d Charakterizovat základní zákonné předpisy pro konstrukci a provoz elektrokol Ústní ověření
e Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v předpisech potřebných pro prodej jízdních kol podle občanského zákoníku Ústní ověření
g Orientovat se v zákonných předpisech pro balení a označování produktů včetně produktů obsahujících nebezpečné chemické látky Ústní ověření
h Orientovat se v základních bezpečnostních a požárních předpisech platných pro provoz v prodejně jízdních kol Ústní ověření
i Popsat bezpečnostní předpisy pro manipulaci, skladování, zasílání a likvidaci elektrobaterií jízdních kol Ústní ověření
j Popsat způsob nakládání s druhotným a nebezpečným odpadem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika typů jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení městského jízdního kola Ústní ověření
b Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola trekking Ústní ověření
c Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení silničního závodního jízdního kola Ústní ověření
d Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení horského jízdního kola Hardtail (s přední odpruženou vidlicí) Ústní ověření
e Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení celoodpruženého horského kola Ústní ověření
f Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení skládacího jízdního kola Ústní ověření
g Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola BMX, freestyle, flatland Ústní ověření
h Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola pro cyklotrial a biketrial Ústní ověření
i Popsat konstrukci, vybavení a specifika dětského jízdního kola Ústní ověření
j Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení jízdního kola na cyklokros Ústní ověření
k Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení single speed (městské kola s jedním převodem) Ústní ověření
l Popsat konstrukci, vlastnosti a vybavení elektrokola Ústní ověření
m Orientovat se v typech kol spinningových a trenažerech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat postup pro výběr vhodného jízdního kola podle požadavků zákazníka (fyziologických parametrů uživatele jízdního kola, typu kola, převládajícího použití kola, vybavení ...) Ústní ověření
b Charakterizovat druhy značení velikosti jízdních kol Ústní ověření
c Provést základní volbu velikosti rámu jízdního kola podle zadání a figuranta Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést měření postavy a výpočet pro nastavení ideální pozice (posedu), volby rozměrů komponentů, včetně umístění zarážek pedálů (kufrů) na tretrách na určeném jízdním kole podle figuranta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předprodejní montáž nového jízdního kola trekking (tzv.z krabice) s ,,V" brzdami a jeho seřízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést volbu a montáž kompatibilních blatníků, nosiče, stojánku a světel podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v manuálech pro nastavení vidlic, tlumičů a odpružených sedlovek Ústní ověření
d Provést nastavení odpružení celoodpruženého jízdního kola podle zadaných parametrů (hmotnost jezdce, charakter jízdy) Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat pracovní postup pro přenesení geometrie ze stávajícího na nové jízdní kolo Ústní ověření
f Charakterizovat vhodnou volbu plášťů a galusek a jejich huštění Ústní ověření
g Provést montáž bezdušového pláště včetně těsnicího tmelu Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat montáž galusek na ráfek lepidlem a lepicí páskou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů jízdního kola

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady kompatibility při výměně jednotlivých komponentů a zdůvodnit význam jejich dodržování Ústní ověření
b Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení Ústní ověření
c Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření
d Charakterizovat typy a materiál sedlovek a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření
e Charakterizovat typy a rozměry klik a středových složení Ústní ověření
f Charakterizovat základní typy pedálů Ústní ověření
g Charakterizovat základní druhy řadících systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením) Ústní ověření
h Provést volbu kompatibilních prvků řadícího systému z předložených vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
i Charakterizovat řetězový a řemenový převod jízdních kol Ústní ověření
j Popsat druhy a vlastnosti brzdových systémů jízdních kol Ústní ověření
k Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků, nyplů a ráfků Ústní ověření
l Provést výpočet délky paprsků podle předloženého ráfku a náboje Praktické předvedení a ústní ověření
m Charakterizovat způsob značení rozměrů a typy plášťů, duší a galusek, význam jejich šířky a druhu dezénu Ústní ověření
n Charakterizovat jednotlivé systémy, komponenty a parametry odpružení jízdních kol Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika elektronických a měřících systémů na jízdním kole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obvyklé typy měřicích elektonických systémů používaných na jízdním kole (cyklocomputery, sporttestery, navigace - GPS, měřiče výkonu - wattmetry) Ústní ověření
b Provést montáž a nastavení cyklocomputeru na jízdním kole Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat elektronické řadící systémy na jízdním kole Ústní ověření
d Charakterizovat bezpečné zacházení s bateriemi elektrokol Ústní ověření
e Charakterizovat jednotlivé druhy pohonu elektrokol a možnosti umístění baterií Ústní ověření
f Orientovat se ve způsobu ovládání elektrokol Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení prodejního a servisního procesu v prodejně jízdních kol

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vstupní prohlídku jízdního kola při jeho příjímání k servisu Ústní ověření
b Charakterizovat význam a intervaly jednotlivých druhů servisních prohlídek (předprodejní, záruční a pozáruční) Ústní ověření
c Popsat pracovní postup a provést výčet úkonů komplexní servisní prohlídky jízdního kola Ústní ověření
d Provést diagnostiku závad a opotřebení součástí jízdního kola Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat opotřebení převodníku, pastorku a řetězu Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést základní kalkulaci zakázky na opravu jízdního kola podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazaní jednotlivých komponentů jízdního kola Ústní ověření
h Provést výběr dodavatele a objednávku jízdního kola nebo komponentů na internetu, podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Hodnocení musí být zaměřené na dodržování technologických postupů servisních prací, na zručnosti provádění úkonů a celkovou výslednou kvalitu práce. Zadávání činností bude provedené podle jednotlivých kritérií uvedených v tomto standardu.

 

 

Pro ověření kritérií kompetencí:

Charakteristika jednotlivých typů jízdních kol; Volba typu, velikosti a nastavení jízdního kola podle zákazníka; Předprodejní montáž jízdního kola a jeho seřízení včetně doplňků; Volba a výběr kompatibilních komponentů a náhradních dílů; Charakteristika elektronických a měřících systémů na jízdním kole, předloží autorizovaná osoba zkoušenému konkrétní komponenty a součásti jízdních kol, pro písemné a ústní ověřování je možné předložit jejich obrazové předlohy.

 

Uchazeč při zkoušce použije vlastní ochranný oděv, obuv a ochranné pomůcky.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem ve strojírenském oboru s praxí 5 let na pozici mechanik servisu nebo vedoucí prodejny jízdních kol.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve strojírenském oboru s praxí 5 let na pozici mechanik nebo vedoucí prodejny jízdních kol.

c)Vysokoškolské vzdělání strojírenského směru s praxí 5 let na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo vedoucí prodejny jízdních kol.

d)Střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace mechanik jízdních kol a minimálně 10 let praxe na pozici mechanik jízdních kol nebo vedoucí prodejny jízdních kol.

Požadavky na odbornou praxi musí musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Právní předpisy a normy:

ČSN EN 15532 Jízdní kola - Terminologie

ČSN ISO 6692 Značení dílů jízdních kol

ČSN 01 4045 Zvláštní závity pro jízdní kola

ČSN EN 15194 Zákonné podmínky pro provoz elektrokola

Chemický zákon 350/2011 Sb., ve znění poslední aktualizace

Vyhláška 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění poslední aktualizace

 

Návody k použití a návody pro montáž všech komponentů použitých pro praktické předvedení úkonů dle jednotlivých kritérií konkrétního zadání

Obrazové předlohy (mohou být nahrazeny reálnými komponenty):

běžných typů jízdních kol a rámů jízdních kol včetně rozměrů a geometrie, řídítek, představců a hlavových složení, klik a středových složení, řadicích systémů jízdních kol, převodových systémů řetězových a řemenových, brzdových systémů, předních a zadních nábojů, odpružených systémů a komponentů

 

Vzorky kol a komponentů:

Kompletní jízdní kola (trekking; městské (CITY) se zadním nábojem s vnitřním řazením; horské kolo (MTB) s pevným rámem (hardtail); horské kolo (MTB) celoodpružené s kotoučovými hydraulickými brzdami; silniční závodní kolo (s integrovanými brzdovými a řadicími pákami na řídítkách)

Komponenty odpružení (zadní tlumič s vinutou pružinou, odpružená sedlovka, přední odpružená vidlice se vzduchovým pružením a olejovým tlumením)

Rámy a vidlice (trekkingový rám se středovou spojkou BSA, s odpruženou vidlicí, závitovým hlavovým složením a kotoučovými brzdami; rám se středovou spojkou Press Fit).

Řídítka, představce a sedlovky (rovná řídítka s „rozpěrným“ představcem; silniční závodní řídítka („berany“) s představcem a omotávkou; sedlovka kompatibilní s trekkingovým rámem)

Středová složení, kliky a pedály (závitové středové složení se čtyřhrannou osou; středové složení Press Fit; kliky s převodníky; náhradní převodníky; nášlapné pedály včetně zarážek)

Řadící systémy (kompletní řadicí systém s řazením na rovná řídítka; kompletní řadicí systém na silniční závodní řídítka)

Převodové systémy (vzorky řetězů; volnoběžný pastorek; kazetové pastorky)

Ráfky, náboje a paprsky (zadní kolo s nábojem pro volnoběžný pastorek; zadní kolo s nábojem pro kazetový pastorek; zadní náboj s protišlapací brzdou; zadní náboj, ráfek, odpovídající počet a délka paprsků včetně niplů pro zapletení zadního kola)

Brzdy (kompletní brzda typu cantilever; kompletní mechanická kotoučová brzda; kompletní hydraulická kotoučová brzda)

Pláště, duše, pásky a ráfky (běžné typy a rozměry)

 

Vybavení pracoviště:

pracovní stůl s deskou min 1,5 x 0,7 m a svěrákem, stojan montážní se dvěma upínači, s odkládací poličkou a s držákem řídítek, kompresor nebo pumpička s hadicí a hlavicí na všechny typy ventilků, akušroubovák, …

 

Nástroje a nářadí:

- Sady speciálních klíčů pro běžný servis a montáž jízdního kola (kónusové, na závitová hlavová složení, na středová složení, centrovací, pedálové, na matice převodníků, na ventilky,

- Sady šroubováků a klíčů (imbusové, TORX, stranové očkoploché, klíč nastavitelný do 36mm, montážní páky na pláště…)

- Pumpička na odpružené vidlice a tlumiče

- Sady na převodové systémy ( sada stahováků na demontáž volnoběžných pastorků, sada stahováků na demontáž kazetových pastorků, nýtovač řetězu vč. 11-speed, kleště na řetězy s rychlospojkou…)

- Sada kleští (na lanka a bovdeny, na kabelové pásky…)

 

Měřidla:

- Svinovací metr, měřítko posuvné, měrky opotřebení řetězu a pastorku, měrka BCD, měrka délky paprsků, tenzometr na kontrolu napnutí paprsků, měrka centrovací, sada momentových klíčů včetně bitů, vodováha, měrka rámu, centrovací vidlice …)

 

Prostředky OOP:

- Ochranné a čisticí prostředky (rukavice pryžové, jednorázové dílenské utěrky…)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 100 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KASTAR, s. r. o.

PEDALSPORT, s. r. o.

Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu