Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik pro těžbu ropy a plynu
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Geotechnika (21-42-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Servisní technik karotážních přístrojů 21-055-M 4

Vztahy s dalšími kvalifikacemi