Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami karoserií motorových vozidel Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách karoserií motorových vozidel Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací pro opravy karosérií motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (elektronické nebo tištěné podobě), způsob opravy karoserie určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tištěné podobě) díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika materiálů používaných při výrobě karoserií a popis jejich vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti ocelových materiálů používaných při konstrukci a výrobě karoserií Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti hliníkových slitin používaných při konstrukci a výrobě karoserií Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat plastové a kompozitové materiály použité při opravách karoserií Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v opravě karoserie z hliníkové slitiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat opravu nosné části karoserie z hliníkové slitiny svařováním Ústní ověření
b Popsat opravu nosné části karoserie z hliníkové slitiny lepením Ústní ověření
c Popsat způsob opravy havarované části hliníkové karoserie /blatník, kapota/ Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci karoserie, určení deformačních zón a měrných bodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci určené samonosné karoserie Písemné a ústní ověření
b Popsat bezpečnostní a deformační zony na dané karoserii Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit na dané karoserii hlavní a vedlejší měrné body dle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání karoserie hydraulickým zařízením s přímým tahem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci a použití rovnacího zařízení s přímým tahem Ústní ověření
b Popsat využití rovnacího zařízení s přímým tahem pro opravy karoserií Ústní ověření
c Předvést opravu určené karoserie na rovnacím zařízení s přímým tahem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava karoserie na rovnací přípravkové stolici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rovnací přípravkovou stolici a její využití při opravách karoserií /např. Cellete, Blackhawk/ Písemné a ústní ověření
b Provést usazení karoserie na přípravkovou rovnací stolici Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést na zadané karoserii vyrovnání do tolerance měrných bodů a výměnu určeného dílu /podběh, přední stěna, boční rám, nosníku/ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava karoserie pomocí podlahového rámu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podlahový rám a jeho využití při opravách havarovaných automobilů Ústní ověření
b Upevnit určené havarované vozidlo na podlahový rám a zapojit hydraulické rovnací zařízení Praktické předvedení
c Předvést rovnání havarované části na daném vozidle /přední, zadní nebo boční část vozidla/ Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití elektronického měřicího systému při opravě havarované karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat elektronický měřicí systém /např. SHARK/ Ústní ověření
b Předvést využití elektronického měřicího zařízení se zapojením čidel na hlavní a vedlejší měrné body na dané havarované karoserii Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést proměření havarované části s použitím rovnací stolice nebo rovnacího rámu a elektronického měřicího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vnitřní a vnější povrchové úpravy opravované části karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést antikorozní nátěr po opravě části karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést antivibrační, tlumicí a izolační nátěr na opravené části karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup a provést základní vnější úpravu povrchu opravené části karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2402&kod_sm1=37).

Vstupním předpokladem je svářečský průkaz Z-M 1, ZK 135 W 01

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je kladen důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Renocar, a. s.

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Doktor Důlek, s. r. o.

Würth, spol. s r. o.

SAČR

ISŠA Brno