Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů (33-99-M/12) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů 33-049-M 4
Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů 33-048-M 4