Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Interiérový poradce

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Interiérový poradce (33-99-M/13) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Interiérový poradce/interiérová poradkyně 33-051-M 4
Zobrazit historické