Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Aplikovaná chemie (28-44-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Chemický technik mistr 28-039-M 4
Chemický technik technolog 28-037-M 4
Chemický technik analytik 28-034-M 4
Chemický technik operátor 28-040-M 4
Technolog zpracování plastů 28-060-M 4
Technolog gumárenské výroby 28-062-M 4
Technik pro recyklaci 28-050-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik gumárenské a plastikářské výroby (28-99-M/16) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technolog zpracování plastů 28-060-M 4
Technolog gumárenské výroby 28-062-M 4