Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Těžební mechanizátor

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Těžební mechanizátor (kód:41-99-H/06) je rozvíjena profesní kvalifikací Těžař dříví těžebně-dopravními stroji (kód:41-091-M) .

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Těžební mechanizátor (41-99-H/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Těžař dříví motomanuální 41-090-H 3
Dopravce dříví 41-083-H 3