Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Oděvní technik (kód:31-99-M/07) je rozvíjena profesní kvalifikací Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód:31-057-M) .
Do úplné profesní kvalifikace Oděvní technik (kód:31-99-M/07) je integrovaná profesní kvalifikace Operátor oděvní výroby (kód:31-049-M).

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Oděvnictví (31-43-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Oděvní technik mistr 31-044-M 4
Oděvní technik dispečer 31-053-M 4
Oděvní technik technolog 31-048-M 4
Oděvní technik konstruktér a modelář 31-050-M 4
Oděvní technik kvality 31-045-M 4
Oděvní technik střihač 31-043-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Oděvní technik (31-99-M/07) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Oděvní technik mistr 31-044-M 4
Oděvní technik dispečer 31-053-M 4
Oděvní technik technolog 31-048-M 4
Oděvní technik konstruktér a modelář 31-050-M 4
Oděvní technik kvality 31-045-M 4
Oděvní technik střihač 31-043-M 4