Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Technik prádelen a čistíren

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik prádelen a čistíren (31-99-M/09) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik čistírny 31-066-M 4
Technik prádelny 31-067-M 4