Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér tepelných stříkaných izolací

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Montér tepelných stříkaných izolací (36-99-H/20) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Montér tepelných stříkaných izolací 36-130-H 3