Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů (33-99-M/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů 33-041-M 4
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 33-040-M 4
Výrobce a opravář smyčců 33-039-M 4
Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 33-038-M 4