Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Stavebnictví (36-47-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik dispečer pitné vody 36-168-M 4
Technolog pitné vody 36-142-M 4
Technik vodovodních sítí 36-141-M 4
Technik úpravy vody 36-140-M 4
Technik odvodňovacích soustav 36-157-M 4
Technik závlahových soustav 36-156-M 4
Technik protierozních opatření 36-169-M 4
Technik dispečer odpadních vod 36-167-M 4
Technik čištění odpadních vod 36-124-M 4
Technik kanalizačních sítí 36-143-M 4
Technolog odpadních vod 36-165-M 4
Vodohospodářský technik dispečer 36-154-M 4
Vodohospodářský technik hrázný jezný 36-153-M 4
Vodohospodářský technik správy povodí 36-152-M 4
Vodohospodářský technik správy vodního toku 36-155-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik pro jímání, úpravu a distribuci pitné vody (36-99-M/18) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technik dispečer pitné vody 36-168-M 4
Technolog pitné vody 36-142-M 4
Technik vodovodních sítí 36-141-M 4
Technik úpravy vody 36-140-M 4