Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik specialista odpadového hospodářství
Platnost standardu: od 10.4.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Technik specialista pro odpadové hospodářství (kód:16-015-T) souvisí s profesní kvalifikací Technik specialista pro ochranu ovzduší (kód:16-014-T).
Profesní kvalifikace Technik specialista pro odpadové hospodářství (kód:16-015-T) souvisí s profesní kvalifikací Technik specialista pro ochranu vod (kód:16-013-T).
Profesní kvalifikace Technik specialista pro odpadové hospodářství (kód:16-015-T) souvisí s profesní kvalifikací Podnikový ekolog (kód:16-012-T).