Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (33-99-H/19) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě 33-057-H 3