Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Vizážistka

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Vizážistka (69-99-M/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Vizážistka 69-035-M 4