Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Štukatér

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Štukatér (36-99-H/21) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Štukatér 36-110-H 3