Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Konzervář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Konzervář (kód:29-99-H/06) souvisí s profesní kvalifikací Pracovník výroby ovocných koncentrátů (kód:29-049-H).
Úplná profesní kvalifikace Konzervář (kód:29-99-H/06) souvisí s profesní kvalifikací Pracovník výroby ovocných nápojů (kód:29-074-H).
Úplná profesní kvalifikace Konzervář (kód:29-99-H/06) souvisí s profesní kvalifikací Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce (kód:29-048-H).
Úplná profesní kvalifikace Konzervář (kód:29-99-H/06) souvisí s profesní kvalifikací Obsluha lisovacího zařízení ovoce (kód:29-047-H).

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Konzervář (29-99-H/06) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Pracovník výroby ovocných pomazánek 29-050-H 3
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin zmrazováním 29-065-H 3
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením 29-066-H 3