Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Technik v masném průmyslu (29-99-M/07) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Technolog zpracování masa 29-079-M 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu 29-077-M 4