Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Osobní a provozní služby

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kadeřník (69-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Kadeřník 69-071-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Kadeřník (69-99-H/17) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Kadeřník 69-071-H 3