Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Údržba lesních cest
Platnost standardu: od 28.1.2014 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.01.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Úprava erozních rýh na vývozních linkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby asanace erozních rýh na vývozních linkách Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s údržbou lesních cest Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Chemické ošetření zeleně podél cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě stanoveného pracovního postupu připravit roztok pro likvidaci nežádoucích dřevin a zeleně podél cest, včetně dodržení zásad BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést seřízení strojů a předvést základní operace související s ručním a mechanizovaným ošetřením zeleně chemickými prostředky v konkrétních podmínkách Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat kontrolu a údržbu použité mechanizace Ústní ověření
d Popsat základní bezpečnostní požadavky předepsané pro práci s chemickými látkami, včetně směsí látek, na daném pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba vodních propustků a podélných příkopů cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat údržbu určeného vodního propustku a podélného příkopu cesty Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Výřez trvalé zeleně podél cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výřez trvalé zeleně podél cesty pomocí ručního nářadí, křovinořezu nebo motorové pily Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést údržbu a určenou drobnou opravu použitého nářadí a mechanizačních prostředků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyplnit běžné pracovní záznamy mechanizačních prostředků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava poškozených míst na cestách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat opravu určeného poškozeného místa na lesní cestě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Výroba, údržba, opravy a výměna sítě svodnic v cestní síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy svodnic, způsob jejich usazení a provádění jejich údržby v cestní síti Ústní a písemné ověření
b Popsat výrobu dřevěných a zemních svodnic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií založených formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Zkouška proběhne v lesních porostech, kde je možné ověřit dovednosti práce s uváděnými prostředky. Předpokladem provedení zkoušky je předložení osvědčení pro práci s motorovou pilou a řidičské oprávnění skupiny T.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Hanušovická lesní, a. s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.

Lesy Jedlí, s. r. o.

Ing. Milan Hron