Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Strojní zámečník , Provozní zámečník a montér , Mechanik báňské záchranné služby , Montér točivých strojů , Montér vzduchotechniky , Důlní zámečník , Montér ocelových konstrukcí , Mechanik opravář , Provozní zámečník
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Strojní mechanik (23-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Provozní zámečník 23-073-H 3
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel 23-071-H 3
Hydraulikář v těžbě a úpravě nerostných surovin 21-071-H 3
Opravář strojů a zařízení 23-001-H 3
Montér ocelových konstrukcí 23-002-H 3
Zámečník 23-003-H 3
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Strojní mechanik (23-51-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Provozní zámečník 23-073-H 3
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel 23-071-H 3
Opravář strojů a zařízení 23-001-H 3
Montér ocelových konstrukcí 23-002-H 3
Zámečník 23-003-H 3
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
28.1.2009 10.2.2016 20.1.2009