Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník prádelen
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení a ústní ověření
c Začlenit výrobek podle druhového sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
d Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příjem prádla a oděvů pro prádelnu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést příjem prádla podle technologicky požadovaného toku znečištěného prádla a oděvů od zákazníka do prádelny Praktické předvedení
b Vyplnit příjmový list (modelová situace) Praktické předvedení
c Převzít prádlo a oděvy (od každého 1 kus: souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník) do prádelny a identifikovat poškození a vady při příjmu, určit hmotnost prádla Praktické předvedení a ústní ověření
d Označit prádlo a oděvy (od každého 1 kus: souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník), označit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
e Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
g Uskladnit nečisté prádlo a oděvy v meziskladu s přihlédnutím k druhu a stupni znečištění Praktické předvedení
h Dodržovat reklamační řád provozovny Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit dodržování platných zákoných předpisů v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na nevhodnost požadované služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu praní prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit prádlo a oděvy podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu (v každé skupině nejméně 10 kusů výrobků, tj. 10 kusů výrobků podle sortimentu, 10 kusů výrobků podle stupně zašpinění, 10 kusů výrobků podle barvy a 10 kusů výrobků podle druhu materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a předvést detašovací postupy Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit náplň wash-extraktoru a kontinuálního pracího stroje Praktické předvedení
e Zvolit technologický postup pro praní textilního výrobku dle aktuální zakázky, vysvětlit postupy pro základní druhy textilních výrobků (souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník) Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit počet a druh lázní, teplotu a čas Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit vhodný prací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
h Stanovit vhodný bělící prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
i Stanovit vhodný škrobicí prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
j Stanovit vhodný zdroj prací vody a přísad pro změkčování vody a určit vhodný způsob ohřevu prací vody Praktické předvedení a ústní ověření
k Číst jednoduché schéma a návod k obsluze pracího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Praní prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a dávkovat prací, bělicí a škrobicí prostředky vzhledem k aktuální vsázce prádla do pracího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vložit připravenou náplň do wash-extraktoru a spustit proces praní prádla a oděvů Praktické předvedení
d Vložit náplně do kontinuálního pracího stroje Praktické předvedení
e Nastavit požadované hodnoty teploty, času a druh lázně u wash-extraktoru a kontinuálního pracího stroje podle technologem stanoveného technologického plánu, u wash-extraktoru i otáčky odstředění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat wash-extraktor a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení
g Obsluhovat kontinuální prací stroj, komunikovat s ostatními provozy prádelny a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odvodňování a odstřeďování prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup pro odvodňování nebo odstřeďování prádla a oděvů vzhledem k aktuální vsázce prádla do odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit vhodné technologické podmínky odvodňování nebo odstřeďování prádla a oděvů (tlaky, čas nebo otáčky odstředění) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit náplň do odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat odvodňovací nebo odstřeďovací stroj a provést odvodnění nebo odstředění konkrétních textilních výrobků vzhledem k aktuální vsázce prádla do odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Číst jednoduché schéma a návod k obsluze odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sušení prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup sušení prádla a oděvů dle aktuálního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit vhodné technologické podmínky sušení prádla a oděvů (teplotu, čas a zbytkovou vlhkost) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit náplň do sušicího stroje dle aktuálního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení
d Obsluhovat sušicí stroj a usušit konkrétní textilní výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vizuálně zkontrolovat proud sušicího vzduchu a odvod vlhkosti ze sušicího stroje, určit zbytkovou vlhkost prádla Praktické předvedení
f Číst jednoduché schéma a návod k obsluze sušicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozvolňování a žehlení rovného prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup rozvolňování prádla Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit vhodný technologický postup žehlení prádla, dodržovat technologicky požadovaný tok prádla žehlírnou rovného prádla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodné stroje pro žehlení prádla Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení rovného prádla na válcových žehlicích strojích (teplotu, přítlak, rychlost) Praktické předvedení a ústní ověření
e Obsluhovat válcový žehlicí stroj, nastavit technologické podmínky na stroji Praktické předvedení a ústní ověření
f Založit prádlo do válcového žehliče, vyžehlit rovné prádlo Praktické předvedení a ústní ověření
g Obsluhovat skladače, provést nastavení skladače Praktické předvedení a ústní ověření
h Obsluhovat stohovač, provést nastavení stohovače Praktické předvedení a ústní ověření
i Číst jednoduché schéma a návod k obsluze žehlicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení tvarového prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodné stroje pro žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit vhodné technologické podmínky pro žehlení tvarového prádla a oděvů na lisech nebo ručních žehlicích strojích nebo napařovacích figurínách nebo napařovacích automatech nebo tunelfinišerech Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat lisy nebo ruční žehlicí stroje nebo napařovací figuríny nebo napařovací automaty nebo tunelfinišery, nastavit technologické podmínky na žehlicích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyžehlit konkrétní textilní výrobky dle aktuální zakázky Praktické předvedení
f Dodržovat požadovaný technologický tok prádla žehlírnou tvarového prádla Praktické předvedení
g Číst jednoduchá schémata a návody k obsluze použitých žehlicích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zprostředkování opravy a úpravy prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat opravitelná poškození prádla a oděvů a navrhnout způsob opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit zakázkový list pro opravy a úpravy prádla a oděvů (modelová situace) Praktické předvedení
c Označit poškozená místa (místa určená k opravě) a expedovat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Balení a uskladnění čistého prádla a oděvů v meziskladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný způsob balení čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
b Roztřídit prádlo a oděvy k expedici podle zakázkových listů Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat balicí stroj, zabalit prádlo nebo oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit zakázkový list a expedovat do meziskladu čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Expedice čistého prádla a oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat požadovaný technologický tok čistého prádla a oděvů z prádelny k zákazníkovi Praktické předvedení
b Vyplnit zakázkový list Praktické předvedení
c Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Odevzdat prádlo a oděvy k expedici Praktické předvedení a ústní ověření
e Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyplnit reklamační list Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech prádelenského provozu a dodržovat hygienický plán prádelny Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit obsah a význam hygienického plánu prádelny Ústní ověření
c Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady práce s nemocničním prádlem a oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady práce s hotelovým prádlem a oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30920&kod_sm1=29).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu před zkouškou. Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritéria hodnocení uvedeno, že se jedná o modelovou situaci.

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému zhotovení služby praní a čištění prádla a oděvů nebo pronajímání prádla. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při ústním ověřování spojeném s praktickým předvedením uchazeč stručně vysvětlí pojem nebo jev, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu. V případě požadavku nakreslení schématu tak uchazeč učiní formou náčrtu na předem označený list čtverečkovaného papíru, přičemž není třeba používat pravítko ani jiné pomůcky.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Při ověřování odborné kompetence „Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků“ uchazeč dle kritéria hodnocení a) určí minimálně na jednom vzorku od každého druhu materiálu tyto materiály: bavlnu, vlnu, len, hedvábí, polyester, viskózu, acetát, polyamid, polyester, polyuretan; dle kritéria hodnocení b) rozpozná uchazeč tyto druhy textilií: tkaninu, pleteninu, netkanou textilii; dle kritéria hodnocení c) uchazeč začlení minimálně 3 výrobky podle druhového sortimentu prádla a oděvů a dle kritéria hodnocení d) minimálně 3 výrobky podle velikostního sortimentu prádla a oděvů.

 

Pro hodnocení odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, bude provedena obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn. Předmětem hodnocení bude i kreativita a manuální zručnost uchazeče, jeho orientace v textilních materiálech, sortimentu prádla a oděvů a používaných prádelenských technologiích. Důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání chemik prádelen a čistíren nebo chemik + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná v oblasti praní a chemického čištění oděvů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v chemických oborech nebo učitele odborného výcviku v chemických oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti chemie nebo textilní výroby nebo oděvnictví a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti praní a chemického čištění oděvů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v chemických oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v chemických oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením textilním nebo oděvním nebo chemickým nebo strojírenským nebo elektrotechnickým nebo ekonomickým a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti praní a chemické čištění oděvů nebo ve funkci učitele odborných předmětů v chemických oborech nebo ve funkci učitele praktického vyučování v chemických oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v chemických oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 4. Profesní kvalifikace 31-018-H Pracovník provozu prádelny + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná v oblasti praní a chemického čištění oděvů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici provozovnu prádelny vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 • Prádelna zajišťující pravidelný svoz zakázek od zákazníků vlastními nebo smluvními dopravními prostředky
 • Provoz, který eviduje zakázky také elektronickou formou
 • Provoz vybavený pracími stroji (wash-extraktory), jakož i pracími stroji pro kontinuální praní a velkokapacitní odvodňování a sušení prádla
 • Provoz vybavený technologií pro žehlení tvarového a rovného prádla: válcovými žehlicími stroji, zařízením pro žehlení nebo finišování tvarového prádla (žehlicí lisy nebo kabinetové žehlicí soupravy nebo finišer, skladače a stohovače)
 • Provoz vybavený elektronickým řízením dávkování pracích prostředků a elektronickým systémem sledování toku zakázek prádelny
 • Sada vzorků: textilní materiály (bavlna, vlna, len, hedvábí, polyester, viskóza, acetát, polyamid, polyester, polyuretan) - vzorky v minimálním počtu 1 kus; textilie pro určení druhu (tkanina, pletenina, netkaná textilie) - vzorky v minimálním počtu 1 kus; výrobky pro určení druhového sortimentu a velikostního sortimentu prádla a oděvů - vzorky v minimálním počtu 3 kusy
 • Záznamové archy pro sledování hodnocení postupu plnění úkolů

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR

MAGNIFIC, spol. s r. o.

LEDER TEX, s. r. o.