Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Šička interiérového vybavení
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů interiérového a exteriérového vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Přípravné práce pro zhotovení šitých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek, zvolit hlavní a pomocné materiály, případně výplňové materiály Praktické předvedení
b Vytvořit šablony, nářezové plány a střihové plány výrobků podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit spotřebu všech materiálů, vyžehlit, rozměřit materiál a zakreslit předlohu Praktické předvedení a ústní ověření
d U šitých výplní vícekomorových rozpočítat rozdělení náplně do komor Praktické předvedení a ústní ověření
e Při sestavování střihového plánu respektovat vzor a směr textilie, srážlivost materiálu a přídavky na švy Praktické předvedení a ústní ověření
f Při sestavování střihového plánu usně prohlédnout a posoudit s vyloučením vad Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržovat zásady BOZP při manipulaci s materiály Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo podle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
b Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení stroje při dodržení zásad BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovanému výrobku Praktické předvedení
b Provést zadané operace na šicích strojích v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručně dokončit výrobek, použít skrytý nebo jiný steh dle potřeby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení, podlepování dílů a tepelné tvarování výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení a kontrolu stroje podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného výrobku při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyžehlit a vytvarovat, případně zpevnit díly výztužným materiálem v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení
c Zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plnění, montáž a kompletace šitých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplnit šité výplně, vážením ověřit hmotnost, po zašití očistit dílec, dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Vložit nebo vlepit dle technické dokumentace dílce PUR pěn do šité výplně s dodržením BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Dle potřeby dokončit a zkontrolovat kvalitu hotových polotovarů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem ze šicí dílny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny Ústní ověření
b Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Balení ušitého výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a připravit vhodný balicí materiál Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit výrobek nebo polotovar při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při realizaci zkoušky uchazeč zhotoví:

vícekomorovou šitou výplň s dílcem PUR pěny

snímatelný potah polštáře s všitou paspulí

vzorek z usně se švy – jednostranně přeplátovaný, rozešitý a podšitý lemovkou

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce. Pokud ze strany zkoušeného nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

2G-spol. s r. o. - Přikrývky a polštáře

Čalounictví Bednář