Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Železničář (37-52-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Vlakvedoucí osobní přepravy 37-015-H 3
Průvodčí osobní přepravy 37-016-H 3
Tranzitér 37-014-H 3
Posunovač 37-013-H 3
Vedoucí posunu 37-012-H 3
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 37-011-H 3
Staniční dozorce 37-005-H 3
Dozorce výhybek 37-006-H 3
Výhybkář 37-007-H 3
Signalista 37-008-H 3
Operátor železniční dopravy 37-009-H 3
Hradlář, Hláskař 37-010-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Obsluha železniční nákladní dopravy (37-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Tranzitér 37-014-H 3
Posunovač 37-013-H 3
Vedoucí posunu 37-012-H 3
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 37-011-H 3