Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožešník
Platnost standardu: od 27.8.2010 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti podle příslušné dokumentace Slovní zdůvodnění
b Pracovat se základní dokumentací při konstrukci a výrobě konkrétního kožešinového výrobku Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Aplikovat znalost pravidel a zásad při zjišťování tělesných rozměrů pro zhotovení střihů, zjistit základní rozměry pro zhotovení střihů na postavě Praktické provedení
b Modelovat a upravovat zhotovený střih pro jednotlivé materiály a technologie pro vytypovaný výrobek nebo jeho část podle zadaných požadavků Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat barevné odstíny vlasu kožešin, rozdíly jejich výšky, hustotu a lesk vlasu, provést třídění předložených druhů kožešin z hlediska jejich barevných odstínů Praktické provedení
b Roztřídit jeden druh kožešiny porovnáním hustoty jednotlivých vzorků kožešin Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Krájení, napínání a sesazování kožešin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést sesazování a přesazování kožešin podle pravidel, provádět numerické výpočty a značení rozsazovaných nebo přesazovaných kožešin Praktické provedení a písemně numerické výpočty
b Provést mezioperační kontrolu před napínáním, zhodnotit, zda materiál splňuje podmínky pro napínání Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Žehlení dílů kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit hotový kožešinový výrobek žehlením Praktické provedení
b Provést složitější úpravy vlasu v místech švů u stříhaných materiálů před žehlením Praktické provedení
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Ruční šití dílů kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ušít podšívku a provést její ruční všití do rozešitého výrobku Praktické provedení
b Obšít všitou podšívku ozdobnou pentličkou podle technologického předpisu, provést kontrolu práce na krejčovské bustě příslušné velikosti Praktické provedení
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Opravy kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zadanou opravu kožešinového výrobku – vyspravení děr, odřených částí apod. Praktické provedení
b Upravit výrobek podle stanovených pravidel a přání zákazníka Praktické provedení
c Provést párání výrobku a opatrně vypárat kožešinu, která je určena k výměně Praktické provedení
d Přikrojit vybranou kožešinu k opravě podle tvaru vysazené kožešiny a všít ji do opravovaného výrobku Praktické provedení
Je třeba splnit dvě z uvedených kritérií.
3

Seřizování, ošetřování a údržba kožešnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést údržbu a mazání kožešnického obnitkovacího stroje, vysvětlit zásady BOZP při šití výrobků Praktické provedení
b Předvést navlékání horní a dolní nitě na plochém krejčovském stroji, vysvětlit zásady BOZP při šití výrobků Praktické provedení
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Strojové šití kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést techniku strojového šití výrobků z kožešin podle příslušné výrobní dokumentace Praktické provedení se slovním komentářem
b Provést strojové sešití celého výrobku nebo jeho části včetně zhotovení kapes, po sešití provést zapošití částí Praktické provedení
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Zkracování a prodlužování dámských plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkrátit plášť na požadovanou délku včetně rukávů podle stanovených zásad Praktické provedení
b Prodloužit výrobek odlišným materiálem (pomocí lemu) Praktické provedení
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Mechanické úpravy hotových kožešinových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit kožešinový výrobek přitíráním Praktické provedení
b Upravit kožešinový výrobek žehlením Praktické provedení
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Ztužovací práce na kožešinových polotovarech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést fixaci výrobku v exponovaných místech vhodnou technikou v místě záložek a pevných spojů Praktické provedení
b Provést ztužování výrobku v určeném místě proti vytahování vhodnou technikou Praktické provedení
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Strojové šití usňových oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit jednoduché usňové oděvní konfekce Praktické provedení
b Provést strojové sešití celého výrobku nebo jeho části včetně zhotovení kapes a provést kontrolu provedené práce vhodnou technikou Praktické provedení
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Podšívkování usňových plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ušití podšívky a její ruční všití do rozešitého výrobku Praktické provedení
b Provést ušití podšívky a její strojové všití do rozešitého výrobku Praktické provedení
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100231&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku kožešnické výroby. Kritéria hodnocení jsou komplexnějšího charakteru, zkoušející se může zaměřit na určitý stěžejní úkon, který je nosný pro ověřovanou kompetenci.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Je-li způsobem ověření kritéria slovní vysvětlení nebo vyjádření nebo komentář, je tím míněno stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s technologickým postupem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Expertním týmem kožedělného průmyslu, v němž byly zastoupeny:

Česká obuvnická a kožedělná asociace

Baťa, a. s.

Krol, Olga Králíková

Snaha v. d. Jihlava

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR