Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Sklenář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Sklenář (36-62-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Sklenář 36-049-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Sklenář (36-62-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Sklenář 36-049-H 3