Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Do úplné profesní kvalifikace Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky (kód:23-99-H/03) je integrovaná profesní kvalifikace Optik pro brýlovou techniku (kód:23-033-H).

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Optik (23-62-L/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Optik 23-074-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky (23-99-H/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Optik 23-074-M 4