Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: od 24.11.2011 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při ostření nástrojů Písemné ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při obsluze brusek a při ostření nožířských výrobků Praktické předvedení
c Popsat bezpečnost práce na strojích při ostření nástrojů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba druhu, tvaru a zrnitosti brusných nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit druh a tvar brusného nástroje pro ostření, úpravu a obtahování ostří běžných nožířských výrobků Praktické předvedení
b Zvolit zrnitost, tvrdost a další vlastnosti brusného nástroje pro ostření, úpravu a obtahování ostří běžných nožířských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční ostření kuchyňských a kuchařských nožů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně naostřit běžné kuchyňské a kuchařské nože Praktické předvedení
b Obtáhnout ostří běžných kuchyňských a kuchařských nožů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční ostření speciálních řemeslnických nožů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně naostřit speciální řemeslnické nože Praktické předvedení
b Obtáhnout ostří speciálních řemeslnických nožů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční ostření sekyr a sekáčků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně naostřit sekyry a sekáčky Praktické předvedení
b Obtáhnout a upravit ostří sekyr a sekáčků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční ostření běžných druhů nůžek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně naostřit běžné druhy nůžek Praktické předvedení
b Obtáhnout ostří běžných druhů nůžek Praktické předvedení
c Upravit a seřídit chod nůžek přihýbáním nožů, uvolněním či utažením středového spojení, seřídit axiální vůli Praktické předvedení, ověření funkčnosti nůžek stříháním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční ostření krejčovských a zahradnických nůžek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat krejčovské nebo zahradnické nůžky k jejich ostření Praktické předvedení
b Ručně naostřit a obtáhnout ostří krejčovských nebo zahradnických nůžek Praktické předvedení
c Sestavit krejčovské a zahradnické nůžky po naostření, seřídit axiální vůli a chod Praktické předvedení, ověření funkčnosti stříháním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ostření složení masomlýnků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naostřit složení masomlýnku nebo kutru, kuchyňských a řeznických strojků a strojů Praktické předvedení
b Rozebrat a sestavit kuchyňské strojky, stanovit součásti k ostření Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Kontrola naostření běžných nožířských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizuálně zkontrolovat provedené naostření běžných nožířských výrobků Praktické předvedení
b Provést funkční zkoušku naostření běžných nožířských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit kotoučové brusky pro broušení za sucha i za mokra a provést jejich běžnou údržbu (mazání, doplňování a výměna chladicích kapalin, opravy drobných závad) Praktické předvedení
b Upravit a udržovat nástroje, nářadí a pomůcky používané při ručním ostření, seřízení chodu a drobných úpravách nožířských výrobků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2063&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.