Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce skleněných vánočních ozdob
Platnost standardu: Od 7.2.2012 do 19.6.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého skla a vánočních ozdob Ústní ověření
b Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu Praktické předvedení
c Přenést podle technické dokumentace dekor na vánoční ozdobu Praktické předvedení
d Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru, průměr skleněné trubice a sílu skla podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP na foukačské dílně, popsat vybavení pracovníka pro práci, zdůvodnit nutnost ochrany očí Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Manipulovat správně se sklofoukačským kahanem a uvést zásady pro jeho čištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, volba a příprava barev, dalších surovin a pomůcek pro malbu vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a používání ochranných pomůcek při práci Ústní ověření
b Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru určeného k dekoraci podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Foukání vánočních ozdob z volné ruky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat skleněnou trubici pro výrobu vánočních ozdob, připravit polotovary (odtažky), vyfouknout, tvarovat a upravit vánoční ozdobu podle předlohy, vyrobit sérii 5 kusů vánočních ozdob Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Foukání vánočních ozdob do forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zhotovení vánočních ozdob uvedeným postupem, upravit vánoční ozdobu podle předlohy, vyrobit sérii 5 kusů vánočních ozdob Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Dekorování vánočních ozdob různými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést dekorování vánoční ozdoby malbou a posypem podle předloženého vzoru u série 5 kusů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro výrobu vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pomůcky, nástroje a vhodné zařízení pro výrobu vánočních ozdob u konkrétní pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101160&kod_sm1=35).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

Crystalex CZ, s. r. o.