Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Úplná profesní kvalifikace Lesní technik lesník (kód:41-99-M/03) je rozvíjena profesní kvalifikací Technický pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství (kód:41-067-M) .
Úplná profesní kvalifikace Lesní technik lesník (kód:41-99-M/03) je rozvíjena profesní kvalifikací Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód:41-068-M) .
Úplná profesní kvalifikace Lesní technik lesník (kód:41-99-M/03) je rozvíjena profesní kvalifikací Technik těžebně-dopravních strojů (kód:41-108-M) .
Na úplnou profesní kvalifikaci Lesní technik lesník (kód:41-99-M/03) navazuje profesní kvalifikace Lesní technik/technička pro osvětovou činnost (kód:41-058-M).

Školní obory

K maturitní zkoušce z oboru vzdělání Lesnictví (41-46-M/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Lesní technik lesník pro pěstební činnost 41-055-M 4
Lesní technik lesník pro těžební činnost 41-054-M 4
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 41-062-M 4
Lesní technik školkař 41-065-M 4
Lesní technik taxátor 41-066-M 4
Lesní technik myslivec 41-056-M 4

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Lesní technik lesník (41-99-M/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Lesní technik lesník pro pěstební činnost 41-055-M 4
Lesní technik lesník pro těžební činnost 41-054-M 4
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 41-062-M 4
Lesní technik školkař 41-065-M 4
Lesní technik taxátor 41-066-M 4
Lesní technik myslivec 41-056-M 4