Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce bižuterie

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů (28-63-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce kovové bižuterie 28-019-H 3
Výrobce skleněné bižuterie 28-018-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Výrobce bižuterie (28-99-H/12) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Výrobce kovové bižuterie 28-019-H 3
Výrobce skleněné bižuterie 28-018-H 3