Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Kovář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Školní obory

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Kovář (23-57-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Kovář ruční 21-016-H 3
Kovář strojní 21-015-H 3

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Kovář (21-99-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací  nebo skupin profesních kvalifikací .

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3
Kovář ruční 21-016-H 3
Kovář strojní 21-015-H 3