Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů
Platnost standardu: od 31.10.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro výrobu krmné směsi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit výrobní proces na plně automatické lince pro výrobu určené krmné směsi Praktické předvedení a ústní ověření
b Nastavit výrobní proces na poloautomatické lince pro výrobu určené krmné směsi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a) nebo b).
4

Řízení výroby krmných směsí pomocí softwarového programu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vložit zadání výrobní receptury určené krmné směsi u plně automatické linky do softwarového programu Praktické předvedení a ústní ověření
b Sledovat průběh a případně zastavit výrobní proces při signalizaci poruchy nebo problému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad správné praxe pro výrobu krmných směsí a medikovaných krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a dodržovat zásady správné praxe pro výrobu krmných směsí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat zásady správné praxe pro výrobu medikovaných krmných směsí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kvalitativní posouzení krmných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup a kvalitativně posoudit určenou obilovinu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup a kvalitativně posoudit určený vzorek extrahovaného šrotu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vzorkování volně ložených a pytlovaných krmiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup odběru vzorku a odebrat vzorek určeného volně loženého krmiva Praktické předvedení a ústní vyjádření
b Popsat postup odběru vzorku a odebrat vzorek určeného pytlovaného krmiva Praktické předvedení a ústní vyjádření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat rozhodující právní předpisy ČR a EU v oboru krmivářství, orientovat se v katalogu a rejstříku krmných surovin EU Praktické předvedení a ústní vyjádření
b Vyjmenovat platné normy a standardy v oboru krmivářství Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce se připouští použití PC s přístupem na internet, zejména pro předvedení orientace v právních předpisech, technických normách a standardech používaných v oboru.

Při ověřování kompetence „Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro krmné směsi“ probíhá zkoušení až do iniciace výrobní linky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrofert Holding

ZD Krásná Hora

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu