Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Platnost standardu: od 1.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Obory vzdělání

Získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu nebo k maturitní zkoušce, vždy v určitém oboru vzdělání. Zkoušku lze složit na školách, kde se tento obor vyučuje.

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Elektrikář (26-51-H/01) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér hromosvodů 26-021-H 3
Montér slaboproudých zařízení 26-020-H 3
Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér elektrických sítí 26-018-H 3
Montér elektrických instalací 26-017-H 3

K závěrečné zkoušce z oboru vzdělání Elektrikář -silnoproud (26-51-H/02) lze být připuštěn po předložení osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér elektrických instalací 26-017-H 3
Montér elektrických sítí 26-018-H 3
Montér elektrických rozvaděčů 26-019-H 3
Montér hromosvodů 26-021-H 3
Montér slaboproudých zařízení 26-020-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace Montér hromosvodů (kód:26-021-H) je integrovaná do úplné profesní kvalifikace Elektrikář (kód:26-51-H/01).